Alna helse- og sosialkomite

Komiteen behandler saker som gjelder bydelens helse- og sosialtjenester, barnevern, rusmiddelomsorg, tjenester til eldre og funksjonshemmede, arbeid med flyktninger og innvandrere, skjenkebevilling og salg av alkohol.

Medlemmer

Sunniva Myrene Bratsberg

Bratsberg, Sunniva Myrene (gruppeleder) (Sosialistisk Venstreparti)

Nestleder av Alna arbeidsutvalg
Nestleder av Alna bydelsutvalg
Leder av Alna helse- og sosialkomite
Telefon
Børge Ingvaldsen

Ingvaldsen, Børge (gruppeleder) (Høyre)

Medlem av Alna arbeidsutvalg
Medlem av Alna bydelsutvalg
Nestleder av Alna helse- og sosialkomite
Telefon
Nasreen Begum

Begum, Nasreen (Arbeiderpartiet)

Medlem av Alna bydelsutvalg
Medlem av Alna helse- og sosialkomite
Telefon

Morgan, Elaine (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Alna helse- og sosialkomite
Telefon

Sanne, John (Fremskrittspartiet)

Medlem av Alna helse- og sosialkomite
Telefon

Morken, Ivar (Arbeiderpartiet)

Medlem av Alna helse- og sosialkomite
Telefon

Alne, Rebekka (Rødt)

Medlem av Alna helse- og sosialkomite
Telefon
HSK sekretær
Hanne Isaksen
Telefon