Alna eldreråd

Eldrerådet er et rådgivende organ som uttaler seg i alle saker som angår eldre i bydelen.

Medlemmer

Ivar Leveraas

Leveraas, Ivar (Arbeiderpartiet)

Leder av Alna eldreråd
Telefon

Thomassen, Wenche

Medlem av Alna eldreråd
Medlem av Tilsynsutvalg 3
Telefon

Berg, Anne-Britt

Medlem av Alna eldreråd
Telefon

Hallingstad, Jorun

Medlem av Alna eldreråd
Telefon

Juell, Ellen R

Medlem av Alna eldreråd
Telefon
John Sørå

Sørå, John (Fremskrittspartiet)

Medlem av Alna eldreråd
Medlem av Alna miljø- og byutviklingskomite
Telefon
Sekretær
Camilla Tomren
Telefon