Til innhold
Alna bydelsutvalg

Møte i Alna bydelsutvalg 26.02.2015

Bydelsadministrasjonen er stengt for besøk

Vi er fortsatt tilgjengelige på telefon.

Tid og sted

Dato

Torsdag 26. februar 2015

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Bydelssalen, Furuset senter inngang A 2. etasje

Sted

Innkalling

Innkalling og sakskart BU 26.02.2015 (PDF 1,1MB)

Protokoll

Protokoll Alna bydelsutvalg 26.02.2015 (PDF 327KB)

Saker til behandling

SakTittel
1/15
Endring i vedtatt budsjett 2015
2/15
Regnskap 2014 Bydel Alna
3/15
4/15
5/15
Årsmelding 2014 Alna eldreråd
6/15
Årsmelding 2014 rådet for funksjonshemmede Alna
7/15
8/15
9/15
10/15
Regionalplan for areal og transport i Oslo
11/15
Klima- og energistrategi for Oslo - høring
12/15