Til innhold
Alna bydelsutvalg

Møte i Alna bydelsutvalg

Bydelsadministrasjonen er stengt for besøk

Vi er fortsatt tilgjengelige på telefon.

Tid og sted

Dato

Torsdag 19. november 2015

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Furuset Forum, Søren Bulls vei 4

Sted

Innkalling

Sakskart Alna bydelsutvalg 19-11-2015 (PDF 346KB)

Protokoll

Protokoll fra møte i Alna bydelsutvalg 19.11.2015 (PDF 433KB)

Saker til behandling

SakTittel
55/15
56/15
Søknader om permisjon/fritak - bydelsutvalget 2015-2019
57/15
Valg til utvalg, komiteer og råd 2015-2019
58/15
59/15
Økonomisk status pr. september 2015
60/15
61/15
Områdeløft Trosterud/Haugerud - Prosjektplan høsten 2016 og samarbeidsavtale med Haugerud IF
62/15
Forsøksordning for statlig finansiering av eldreomsorgen