Innkalling

Innkalling og sakskart til møte i Alna bydelsutvalg 16.11.2017.. (PDF 1,1MB)

Protokoll fra møte i Alna bydelsutvalg 05.10.2017(1) (PDF 364KB)

Saker til behandling

SakTittel
69/17
Økonomisk status pr. september 2017(1)
70/17
71/17
Vedlikehold i barnehagene - opprustning av utelekeplasser og innvendig vedlikehold
72/17
73/17
74/17
Sykkelstrategi for Bydel Alna 2017-2020
75/17
Protokoller til orientering

Tid og sted

Dato

Torsdag 16. november 2017

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Furuset bibliotek og aktivitetshus, møterom Hagerup

Sted

Trygve Lies plass 1, inngang A, 2. etasje, OSLO