Til innhold
Alna bydelsutvalg

Møte i Alna bydelsutvalg 15.09.2016

Bydelsadministrasjonen er stengt for besøk

Vi er fortsatt tilgjengelige på telefon.

Tid og sted

Dato

Torsdag 15. september 2016

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Furuset bibliotek og aktivitetshus, møterom Hagerup

Sted

Trygve Lies plass 1, inngang A, 2. et., OSLO

Innkalling

Innkalling og sakskart BU 15.09.2016(1) (PDF 1,5MB)

Protokoll fra møte i Alna bydelsutvalg 16.06.2016(2) (PDF 239KB)

Protokoll

Protokoll fra Alna bydelsutvalg 15.09.2016 1(1) (PDF 388KB)

Saker til behandling

SakTittel
47/16
Strategi og styring for økt måloppnåelse hos NAV(1)
48/16
Økonomisk status pr. juli 2016(2)
49/16
Budsjettrevisjon september 2016(3)
50/16
51/16
Stilling som kultur- og frivillighetskoordinator
52/16
53/16
Prosjekt- og porteføljestyring i Bydel Alna
54/16
Bydelsovergripende samarbeid i organisering av velferdsteknologiarbeidet(1)
55/16
Nedgang i sykefravær og overtid(1)
56/16
Vedlikehold i barnehagene - prioriteringer
57/16
Videreføring av ekstra tiltak i regi av gratis kjernetid.
58/16
Opprettelse av foreldreutvalg for kommunale og ikke-kommunale barnehager i Oslo - FUB Oslo
59/16
60/16
Søknad om tilskudd til TV-aksjonen 2016