Bydelsdirektørens forslag til budsjett for 2023

Nå er bydeldirektørens forslag til budsjett for 2023 klart. Det endelige budsjettvedtaket vil bli fattet den 15. desember.

Økonomisk urolige tider, krig i Europa, klima- og miljøkrise og ettervirkinger av koronapandemien vil prege bydelen i 2023. Høye energipriser, inflasjon og økte renter vil gripe inn i bydelens økonomi. Samtidig skal bydelen rustes opp for å ta imot et økende antall flyktninger. Bydelen må ha den nødvendige beredskapen når de forventede klima- og miljøkonsekvensene blir større.

Videre er det avgjørende å opprettholde og utvikle gode tjenestetilbud til innbyggerne og særlig ta hensyn til de som har blitt hardest rammet av pandemien. For å kunne møte uforutsette utfordringer er det i enda større grad nødvendig med økonomiske buffere og et budsjett hvor det ikke tas for stor risiko.

Her kan du lese bydelsdirektørens forslag til budsjett for 2023.