Til innhold
Oppvekst- og velferdskomitéen

Møte i Sagene velferd-, oppvekst- og familiekomitéen

Tid og sted

Dato

Tirsdag 29. november 2016

Tid

klokken 18:00

Sted

Kristiansands gate 2, OSLO

Om møtet

Møtet starter med åpent kvarter til oppsatt tid.
*Protokoller godkjennes endelig i påfølgende møte.*

Innkalling

Innkalling Sagene velferd-, oppvekst- og familiekomité 29.11.16 (PDF 83KB)

Protokoll

Protokoll Sagene velferd-, oppvekst- og familiekomité 29.11.16 (PDF 123KB)

Saker til behandling

SakTittel
VOF 16/25
VOF 16/26
VOF 16/27
Svar på høring - Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver
VOF 16/28
Høring - administrativt utkast til handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser
VOF 16/29