Oppvekst- og velferdskomitéen

Møte i Sagene velferd-, oppvekst- og familiekomitéen

Om møtet

Møtet starter med åpent kvarter til oppsatt tid.
*Protokoller godkjennes endelig i påfølgende møte.*

Innkalling

Innkalling Sagene velferd-, oppvekst- og familiekomité 31.01.17 (PDF 142KB)

Protokoll

Protokoll Sagene velferd-, oppvekst- og familiekomité 31.01.17 (PDF 62KB)

Saker til behandling

SakTittel
VOF 17/1
VOF 17/2
VOF 17/3
Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2017
VOF 17/4
Resultater av brukerundersøkelse i bydelens barnehager 2016

Tid og sted

Dato

Tirsdag 31. januar 2017

Tid

klokken 18:00

Sted

Kristiansands gate 2, OSLO