Oppvekst- og velferdskomitéen

Møte i Sagene kultur-, velferd-, oppvekst- og familiekomité

Om møtet

Møtet starter med åpent kvarter til oppsatt tid.
*Protokoller godkjennes endelig i påfølgende møte.*

Innkalling

Innkalling Sagene kultur-, velferd, oppvekst og barnevernkomitéen 19.09.17 (PDF 310KB)

Protokoll

Protokoll Sagene kultur-, velferd-, oppvekst- og familiekomité 19.09.17 (PDF 309KB)

Saker til behandling

SakTittel
KVOF 17/4
KVOF 17/5
KVOF 17/6
Svar på høring – NOU 2017: Offentlig støtte til barnefamilier
KVOF 17/7

Tid og sted

Dato

Tirsdag 19. september 2017

Tid

klokken 17:30

Tilleggsinformasjon

Sagene Barneverntjeneste

Sted

Thorvald Meyers gate 7, Oslo