Til innhold
Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen

Møte i Sagene miljø- og byutviklingskomité

Tid og sted

Dato

Onsdag 19. september 2018

Tid

klokken 18:00

Sted

Kristiansands gate 2, OSLO

Om møtet

Møtet starter med åpent kvarter til oppsatt tid.
*Protokoller godkjennes endelig i påfølgende møte.*

Innkalling

Innkalling Sagene miljø- og byutviklingskomité 19.09.18 (PDF 186KB)

Protokoll

Protokoll Sagene miljø- og byutviklingskomité 19.09.2018 (PDF 334KB)

Saker til behandling

SakTittel
MB 18/17
MB 18/18
Økonomioppfølging per 31. august 2018
MB 18/19
MB 18/20
MB 18/21
MB 18/22
MB 18/23
Detaljregulering for del av Johan Selmers gate 3-5, varsel om oppstart av reguleringsarbeid
MB 18/24