Møte i Sagene miljø- og byutviklingskomité

Om møtet

Møtet starter med åpent kvarter til oppsatt tid.
*Protokoller godkjennes endelig i påfølgende møte.*

Innkalling

Innkalling Sagene miljø- og byutviklingskomité 20.09.17 (PDF 454KB)

Protokoll

Protokoll Sagene miljø- og byutviklingskomité 20.09.17 (PDF 226KB)

Saker til behandling

SakTittel
MB 17/5
MB 17/6
MB 17/7
Vm9 - Gjenåpning av Torshovbekken - orientering om status i saken
MB 17/8
MB 17/9
Ny retningslinje for samarbeid mellom Plan- og bygningsetaten og bydelene
MB 17/10

Tid og sted

Dato

Onsdag 20. september 2017

Tid

klokken 18:00

Sted

Kristiansands gate 2, OSLO