Møte i Sagene miljø- og byutviklingskomité

Om møtet

Møtet starter med åpent kvarter til oppsatt tid.
*Protokoller godkjennes endelig i påfølgende møte.*

Innkalling

Innkalling Sagene miljø- og byutviklingskomité 25.10.17 (PDF 442KB)

Protokoll

Protokoll Sagene miljø- og byutviklingskomité 25.10.17 (PDF 246KB)

Saker til behandling

SakTittel
MB 17/11
MB 17/12
Uttalelse til oppstart av planarbeid og høring av planprogram for ny T-banetunnel gjennom Oslo Sentrum
MB 17/13
Uttalelse til bruksendring fra næringslokale til serveringssted i Torshovgata 5
MB 17/14
Uttalelse til bruksendring fra næringslokale til serveringssted i Vogts gate 54

Tid og sted

Dato

Onsdag 25. oktober 2017

Tid

klokken 18:00

Sted

Kristiansands gate 2, OSLO