Til innhold
Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen

Møte i Sagene miljø- og byutviklingskomité

Tid og sted

Dato

Onsdag 6. juni 2018

Tid

klokken 18:00

Sted

Kristiansands gate 2, OSLO

Om møtet

Møtet starter med åpent kvarter til oppsatt tid.
*Protokoller godkjennes endelig i påfølgende møte.*

Innkalling

Innkalling Sagene miljø- og byutviklingskomité 06.06.18 (PDF 250KB)

Protokoll

Protokoll Sagene miljø- og byutviklingskomité 06.06.2018 (PDF 341KB)

Saker til behandling

SakTittel
MB 18/11
MB 18/12
MB 18/13
MB 18/14
MB 18/15
Beboerparkering sett opp mot andre bebudede trafikktiltak