Til innhold
Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen

Møte i Sagene miljø- kultur- og byutviklingskomitéen

Tid og sted

Dato

Onsdag 26. oktober 2016

Tid

klokken 18:00

Sted

Kristiansands gate 2, OSLO

Om møtet

Møtet starter med åpent kvarter til oppsatt tid.
*Protokoller godkjennes endelig i påfølgende møte.*

Innkalling

Innkalling Sagene miljø-, kultur- og byutviklingskomité 26.10.16 (PDF 93KB)

Protokoll

Protokoll Sagene miljø-, kultur- og byutviklingskomité 26.10.16 (PDF 110KB)

Saker til behandling

SakTittel
MKB 16/27
MKB 16/28
MKB 16/29
Utredningsprosjekt knyttet til analyse, videreutvikling og forbedring av tjenesteproduksjonen i bydelene
MKB 16/30
MKB 16/31
MKB 16/32
MKB 16/33
MKB 16/34
MKB 16/35
MKB 16/36
MKB 16/37
MKB 16-37 VM 20 Sagene kirkepark og V 12 Grøntområder
MKB 16/38