Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen

Møte i Sagene miljø- kultur- og byutviklingskomitéen

Om møtet

Møtet starter med åpent kvarter til oppsatt tid.
*Protokoller godkjennes endelig i påfølgende møte.*

Innkalling

Innkalling Sagene miljø-, kultur- og byutviklingskomité 31.05.17 (PDF 120KB)

Protokoll

Protokoll Sagene miljø-, kultur- og byutviklingskomité 31.05.17 (PDF 117KB)

Saker til behandling

SakTittel
MKB 17/11
MKB 17/12
MKB 17/13
Oslo mot 2040 – høringssvar kommuneplanens samfunnsdel
MKB 17/14
Behovet for vedlikeholds- og investeringsmidler til parkene
MKB 17/15
MKB 17/16
MKB 17/17

Tid og sted

Dato

Onsdag 31. mai 2017

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Margarinfabrikken barnehage

Sted

Stavangergata 40, Oslo