Om møtet

For deltakelse under åpent kvarter kontakt sekretær på mail: elin.segerblad@bsa.oslo.kommune.no 

Innkalling

Innkalling Sagene miljø- kultur- og byutviklingskomité 10.02.21 (PDF 330KB)

Protokoll

Protokoll Sagene miljø- kultur- og byutviklingskomité 10.02.21.docx (PDF 403KB)

Saker til behandling

SakTittel
MKB 21/01
MKB 21/02
MKB 21/03
Høring - Revisjon av parkeringsnormene for bolig, næring og offentlig tjenesteyting for Oslo kommune
MKB 21/04
MKB 21/05
Innspill til anmodning om oppstart av plansak - Vossegata 31B med flere
MKB 21/06
MKB 21/07
Ny serverings- og skjenkebevilling - Nygaardskvartal, Vitaminveien 14

Tid og sted

Dato

Onsdag 10. februar 2021

Tid

klokken 18:30

Tilleggsinformasjon

Digitalt

Sted

Digitalt