Om møtet

For deltakelse under åpent kvarter kontakt sekretær på mail: elin.segerblad@bsa.oslo.kommune.no 

Innkalling

Innkalling Sagene Miljø-, kultur- og byutviklingskomité 09.12.20 (PDF 558KB)

Orienteringssaker MKB 09.12.20 (ZIP 121KB)

Protokoll

Protokoll Sagene miljø- kultur- og byutviklingskomité 09.12.20 (PDF 282KB)

Saker til behandling

SakTittel
MKB 20/52
MKB 20/53
MKB 20/54
MKB 20/55
Høring av kartlegging og verdsetting av friluftsområder 2020
MKB 20/56
Høring av forslag til planprogram for kommuneplanens arealdel
MKB 20/57
Ny serverings- og skjenkebevilling - Digg Pizza Storo, Vitaminveien 7
MKB 20/58
Søknad om utvidelse av areal ute - Kompis Storo, Sandakerveien 102D
MKB 20/59
Bruksendring fra barnehage til aktivitetshus med kontorarbeidsplasser for privat tjenesteyting - Vossegata 17
MKB 20/60
MKB 20/61
Orientering om oppfølgingsundersøkelse etter revisjonsrapport om parkdriften

Tid og sted

Dato

Onsdag 9. desember 2020

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Digitalt

Sted