Møte i Sagene miljø-, kultur- og byutviklingskomité

Om møtet

For deltakelse under åpent kvarter kontakt sekretær på mail: elin.segerblad@bsa.oslo.kommune.no 

Innkalling

Innkalling Sagene Miljø-, kultur- og byutviklingskomité 09.09.20 (PDF 231KB)

Orienteringssaker MKB 09.09.20 (ZIP 1,3MB)

Protokoll

Protokoll Sagene miljø- kultur- og byutviklingskomité 09.09.20 (PDF 305KB)

Saker til behandling

SakTittel
MKB 20/35
MKB 20/36
MKB 20/37
Representantforslag Trafikksikkerhet for fotgjengere langs Torshovdalen
MKB 20/38
MKB 20/39
MKB 20/40
MKB 20/41

Tid og sted

Dato

Onsdag 9. september 2020

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Digitalt

Sted

Digitalt