Helse- og mestringkomitéen

Møte i Sagene helse- og mestringskomitéen

Om møtet

Møtet starter med åpent kvarter til oppsatt tid.
*Protokoller godkjennes endelig i påfølgende møte.*

Innkalling

Innkalling Sagene helse- og mestringskomité 21.04.16 (PDF 146KB)

Protokoll

Protokoll Sagene helse- og mestringskomité 21.04.16 (PDF 90KB)

Saker til behandling

SakTittel
HOM 16/13
HOM 16/14
HOM 16/15
Sagene-Torshov seniorsenter - Årsmelding og årsregnskap 2015
HOM 16/16
Referat fra møte i Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester 6. januar 2016
HOM 16/17
Referat fra møte i Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester 29. februar 2016
HOM 16/18
Rapport fra tilsyn ved Kingosgate bo- og rehabiliteringssenter

Tid og sted

Dato

Torsdag 21. april 2016

Tid

klokken 17:30

Sted

Vøyensvingen 22, OSLO