Møte i Sagene helse- og mestringskomitéen

Om møtet

Møtet starter med åpent kvarter til oppsatt tid.
*Protokoller godkjennes endelig i påfølgende møte.*

Innkalling

Innkalling Sagene helse- og sosialkomiteen 03.12.15 (PDF 1,2MB)

Protokoll

Protokoll Sagene helse- og mestringskomité 03.12.15 (PDF 166KB)

Saker til behandling

SakTittel
HOM 15/1
Økonomioppfølging per 31. oktober 2015
HOM 15/2
HOM 15/3
Tilleggsinnstilling til budsjettet for 2016
HOM 15/4
Bolig- og byutvikling i Bydel Sagene 2012 - 2015
HOM 15/5
Rapport fra anmeldt tilsyn ved Møllehjulet bosenter
HOM 15/6
Rapport fra anmeldt tilsyn ved Dagsenter for utviklingshemmede i Vøyensvingen 08 10 2015

Tid og sted

Dato

Torsdag 3. desember 2015

Tid

klokken 18:00

Sted

Kristiansands gate 2, OSLO