Møte i Sagene helse- og mestringskomitéen

Om møtet

Møtet starter med åpent kvarter til oppsatt tid.
*Protokoller godkjennes endelig i påfølgende møte.*

Innkalling

Innkalling Sagene helse- og mestringskomité 10.03.16 (PDF 95KB)

Protokoll

Protokoll Sagene helse- og mestringskomité 10.03.16 (PDF 91KB)

Saker til behandling

SakTittel
HOM 16/9
HOM 16/10
HOM 16/11
HOM 16/12

Tid og sted

Dato

Torsdag 10. mars 2016

Tid

klokken 17:30

Tilleggsinformasjon

Treschows hus

Sted

Treschows gate 2, OSLO