Møte i Sagene helse- og mestringskomitéen

Om møtet

Møtet starter med åpent kvarter til oppsatt tid.
*Protokoller godkjennes endelig i påfølgende møte.*

Innkalling

Innkalling Sagene helse- og mestringskomité 27.04.17 (PDF 123KB)

Protokoll

Protokoll Sagene helse- og mestringskomité 27.04.17 (PDF 93KB)

Saker til behandling

SakTittel
HOM 17/3
HOM 17/4
HOM 17/5
HOM 17/6
HOM 17/7
HOM 17/8
Referat fra allmøte for brukere av hjemmetjenesten 13.03.2017
HOM 17/9
HOM 17/10
Årsrapport 2016 for Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester
HOM 17/11

Tid og sted

Dato

Torsdag 27. april 2017

Tid

klokken 18:00

Sted

Kristiansands gate 2, OSLO