Møte i Sagene helse- og mestringskomité

Om møtet

Møtet starter med åpent kvarter til oppsatt tid.
*Protokoller godkjennes endelig i påfølgende møte.*

Innkalling

Innkalling Sagene helse- og mestringskomité 26.10.17 (PDF 348KB)

Protokoll

Protokoll Sagene helse- og mestringskomité 26.10.17 (PDF 130KB)

Saker til behandling

SakTittel
HOM 17/12
HOM 17/13
Søknad om serverings- og skjenkebevilling etter eierskifte - Sagene bryggeri
HOM 17/14
Søknad om ny serverings- og skjenkebevilling - Starmo Pizza Italiana, Sandakerveien 22 A
HOM 17/15
Søknad om serverings- og skjenkebevilling ved China Star, Bergensgata 5 C
HOM 17/16
HOM 17/17
HOM 17/18
Orienteringssak - liste over serverings- og skjenkesteder, samt utsalgssteder i Bydel Sagene

Tid og sted

Dato

Torsdag 26. oktober 2017

Tid

klokken 18:00

Sted

Kristiansands gate 2, OSLO