Helse- og mestringkomitéen

Møte i Sagene helse- og mestringskomité

Om møtet

Møtet starter med åpent kvarter til oppsatt tid.
*Protokoller godkjennes endelig i påfølgende møte.*

Innkalling

Innkalling Sagene helse- og mestringskomité 07.03.18 (PDF 256KB)

Protokoll

Protokoll Sagene helse- og mestringskomité 07.03.2018 (PDF 198KB)

Saker til behandling

SakTittel
HOM 18/4
Søknad om utvidelse/innskrenkelse av skjenkeareal - Sagene bryggeri, Sagveien 23 A
HOM 18/5
Søknad om fornyelse av skjenkebevilling - Grisen, Torshovgata 2
HOM 18/6
Søknad om serverings- og skjenkebevilling for Hva Skjer, Vogts gate 64
HOM 18/7
Søknad om serverings- og skjenkebevilling for Magneten, Vogts gate 64
HOM 18/8
HOM 18/9
HOM 18/10
HOM 18/11
Årsmelding 2017 for Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester
HOM 18/12

Tid og sted

Dato

Onsdag 7. mars 2018

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Sagene samfunnshus, Trinserud

Sted

Kristiansands gate 2, OSLO