Møte i Sagene helse- og mestringskomité

Om møtet

Møtet starter med åpent kvarter til oppsatt tid.
*Protokoller godkjennes endelig i påfølgende møte.*

Innkalling

Innkalling Sagene helse- og mestringskomité 19.04.18 (PDF 329KB)

Protokoll

Protokoll Sagene helse- og mestringskomité 19.04.2018 (PDF 141KB)

Saker til behandling

SakTittel
HOM 18/13
HOM 18/14
HOM 18/15
HOM 18/16
VA1: Dialogmøter mellom bydelens folkevalgte og brukere/ansatte ved bydelens tjenestesteder
HOM 18/17
HOM 18/18
Søknad om ny serverings- og skjenkebevilling - Go'Bento, Waldemar Thranes gt. 72
HOM 18/19
Søknad om serverings- og skjenkebevilling etter eierskifte - Sagene bar, Bentsegata 1
HOM 18/20
Søknad om serverings- og skjenkebevilling etter eierskifte ved Cafe Theater - Trikkestallen, Torshovgata 33
HOM 18/21
HOM 18/22
HOM 18/23
Rapport fra tilsyn ved Kingosgate bo- og rehabiliteringssenter
HOM 18/24

Tid og sted

Dato

Torsdag 19. april 2018

Tid

klokken 18:00

Sted

Kristiansands gate 2, OSLO