Utvikling av ressursfordelingsmodellen for grunnskolen i Oslo. Høring