Rapport fra tilsynsutvalget for hjemmebaserte tjenester sitt møte med Søknadskontoret 25.11.2016