Oppnevning av representanter til Østensjø kulturutvalg