Gjennomgang av trafikkulykker i bydelen - oppfølging av trafikkplanen