Endringer i representasjon i driftsstyret ved Vetland skole