Bydel Østensjøs uttalelse til søknad om skjenkebevilling Bøler seniorsenter