Videreføring og styrking av "Hva har du gjort i ferien?"