Valg av leder og nestleder i eldrerådet 2016 - 2019