Uttalelse til salgs- og skjenkebevillinger liste 2 i forbindelse med fornyelse 2016-2020