Uttalelse til oppstartsmøte om ny kjøreadkomst til Plogveien 22 og 24