Politiske saker 2016

Tjenestetilbud til brukere i hjemmetjenesten med omfattende bistandsbehov - 2014