Samråd for barnehagene 2016 - oppnevning av representanter