Politiske saker 2016

Revidert rapport - Tjenestetilbud til brukere i hjemmetjenesten med omfattende bistandsbehov - 2014