Revidert rapport - Tjenestetilbud til brukere i hjemmetjenesten med omfattende bistandsbehov - 2014