Rapportering økonomi og tjenesteproduksjon per august 2016