Rapport økonomi og tjenesteproduksjon per september 2016