Til innhold
Politiske saker 2016

Rapport økonomi og tjenesteproduksjon per mai 2016

Publisert dato: 19.08.2016