Østensjø bydelspris, oppnevning av politisk representant til jury