Orientering om støysituasjonen etter oppgradering av T-banelinje 3