Oppnevning av representant til felles FAU i Oslo Kommune, jfr sak 1053/16 i byrådet