Oppfølging av verbalvedtak - tiltak for innbyggere som er 80 og 90 år, uten tjenester