Til innhold
Politiske saker 2016

Oppfølging av verbalvedtak - tiltak for innbyggere som er 80 og 90 år, uten tjenester