Oppfølging av verbalvedtak budsjett 2016 - demensteam