Ønske om fartshumper og fortau i Lunnestien i Østensjø bydel