Langerud sykehjem- rapport fra anmeldt tilsyn 29.08.2016