Kunngjøring om oppstart av detaljregulering Plogveien 22 og 24 og Wetlesens vei 54